AKT

Når barnets trivsel ikke længere er optimal


Målgruppe:

Lærere og pædagoger i folkeskolen


Formålet

med kurset er at opkvalificere din viden, analyseredskaber og handlingskompetence i forhold til barnet i vanskeligheder. Vi vil også arbejde med din rolle i forhold til barnet og barnets forældre, samt

andre samarbejdspartnere omkring barnet.

 

Indholdet

vil tage sit udgangspunkt i nyeste forskning i udviklingspsykologi, samfundsforhold og didaktiske tiltag, der har indflydelse på barnets

trivsel og udvikling.

Selvpsykologi - hvordan skabes et Selv?
Det relationelle forhold ?

At blive til i den andens blik.
Barnet og forældrene i det postmoderne samfund.

Didaktiske overvejelser - herunder planer, handleplaner og evaluering.

Omsorgs og lærerrollen i specialtiltag.
Samarbejdet med faglige netværk - herunder den vanskelige samtale.
Praksiserfaringer formidlet af kursusdeltagere samt praktikere udefra.

 

Kursuslængde:

30 timer


Kurset udbydes løbende i samarbejde med University College Sjælland

 

 

 

 

Hartmanns Teater Tlf: 30 29 25 14 info@hartmannsteater.dk