Fra den svære til den konstruktive samtale

Samtaleteknik

 

Formålet med kurset er at forbedre din evne til at kommunikere med både faglig og menneskelig sikkerhed og styrke i vanskelige situationer. Du får masser af konkret træning og dermed både større viden og erfaring, som du kan bruge direkte i din dagligdag.

 

Indhold:

På kurset træner vi konkret dine kommunikative færdigheder.
Vi inddrager grundlæggende kommunikationsteori samt en humoristisk
og lærerig indsigt i 4 arketyper og deres kommunikative styrker og svagheder. Ved hjælp af rollespil og videooptagelser lærer du at analysere andres kommunikation, og du får redskaber til at bruge dit eget verbal- og kropssprog bevidst og konstruktivt.

 

• Samtalens formål: Har du ét fast mål, eller er du åben for andres forslag?

• Samtalens faser: Hvad skal siges hvornår?

• Balance i samtalen: Hvornår skal du tage lederskab og hvornår skal du lytte?

• Din personlige kommunikation: Hvordan ser andre dig og hvordan vil du gerne opfattes?
• Din personlige glæde ved arbejdet.

 

Varighed:

1-5 dage

 

Kurset er tidligere afholdt for bl.a. University College Sjælland, Roskilde Kommune og skoler rundt i landet.

Hartmanns Teater Tlf: 30 29 25 14 info@hartmannsteater.dk