AKT

Når barnets trivsel ikke længere er optimal

Målgruppe:
Ledere, lærere og pædagoger i skolen

Formålet
med kurset er at opkvalificere din viden, analyseredskaber og handlingskompetence i forhold til barnet i vanskeligheder. Vi vil også arbejde med din rolle i forhold til barnet og barnets forældre, samt andre samarbejdspartnere omkring barnet.

Indholdet
vil tage sit udgangspunkt i nyeste forskning i udviklingspsykologi, samfundsforhold og didaktiske tiltag, der har indflydelse på barnets trivsel og udvikling.
Selvpsykologi – hvordan skabes et Selv?
Det relationelle forhold ?
At blive til i den andens blik.
Barnet og forældrene i det postmoderne samfund.

Didaktiske overvejelser – herunder planer, handleplaner og evaluering.
Omsorgs og lærerrollen i specialtiltag.

Samarbejdet med faglige netværk – herunder den vanskelige samtale.
Praksiserfaringer formidlet af kursusdeltagere samt praktikere udefra.

Kursuslængde: 1-5  dage
Udtalelse “Peter Hartmann har siden 2008 været ekstern underviser på University College Sjællands fagspecifikke kursusrækker inden for emnerne: Kommunikation, den vanskelige samtale, de mangfoldige børn, tag magten i rummet, stress og konflikthåndtering og AKT. Målgruppen til disse kurser har været lærere og pædagoger, der i forhold deres undervisning, har brug for faglige, pædagogiske og personligeredskaber, der optimerer deres samvær med elever, forældre og skolens andre ansatte. Peter har en glimrende evne til at samarbejde både med os konsulenter og kursisterne. Evalueringerne fra Peters hold viser at kursisterne har været meget tilfredse med undervisningen og undervisningstilrettelæggelsen. Endvidere viser disse evalueringer at kursisternes læringsniveau har været yderst tilfredsstillende. Tillige har Peter flair for at spotte hvilke nye kursustiltag, der kan være brug for. Derfor har vi med glæde lyttet til Peters råd og anbefalinger i forhold til tilrettelæggelse af nye kurser, ligesom mange af Peters egne kurser har været udbudt i vores regi.   Peter fremstår alt i alt som en god leder af voksenrum og voksenrumslæring, desuden har han gode kvalifikationer i forhold til udtænkning af kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger.” Susanne Friis Uddannelseskonsulent UCSJ

Peter Hartmann er en af det mest originale fortællere jeg kender. Stor humoristisk sans parret med dybde. Sådan kan jeg li det.

Vigga Bro