Klasserumsledelse

Klasserumsledelse i praksis.

Tag respektfuldt magten i rummet 


Målgruppe
Ledere, lærere og undervisere.

 

Formål

Kursets mål er at give deltagerne redskaber til at få større dynamik og personlig gennemslagskraft i undervisningen og derigennem skabe et læringsrum, der giver større faglig, social og personlig læring hos eleverne.


Hvorfor?

Nye tider og elevgrupper stiller nye krav til læreren som formidler. Underviserens personlige fremtræden får større og større betydning.

Men hvordan kan man fange elevernes opmærksomhed og samtidig bevare fagligheden og sin læreridentitet?

Det hurtige svar: Ved at være en faglig, dynamisk, underholdende og engageret lærer.


Indhold

Vi sætter på dette kursus fokus på din personlige fremtoning i undervisningen. På kurset lærer du konkrete metoder til at bruge din stemme og dit kropssprog bedre og mere bevidst. Du får redskaber, der kan hjælpe dig til at blive en endnu mere inspirerende og levende underviser.

Vi ser naturligvis også på hvordan du strukturerer undervisningen og fordeler tiden mellem tavleundervisning, elevernes selvstændige arbejde og gruppearbejde.

Men fokus for kurset er underviserens evne til at rammesætte, inspirere og skabe et empatisk nærvær mellem alle i klasserummet.


Varighed

1-3 dage alt efter jeres behov
Foredrag om klasserumsledelse med små sjove indbyggede øvelser 1-2 timer


Udtalelse
“Peter Hartmann har siden 2008 været ekstern underviser på University College Sjællands fagspecifikke kursusrækker inden for emnerne: Kommunikation, den vanskelige samtale, de mangfoldige børn, tag magten i rummet, stress og konflikthåndtering og AKT.

Målgruppen til disse kurser har været lærere og pædagoger, der i forhold deres undervisning, har brug for faglige, pædagogiske og personligeredskaber, der optimerer deres samvær med elever, forældre og skolens andre ansatte.

Peter har en glimrende evne til at samarbejde både med os konsulenter og kursisterne. Evalueringerne fra Peters hold viser at kursisterne har været meget tilfredse med undervisningen og undervisningstilrettelæggelsen.

Endvidere viser disse evalueringer at kursisternes læringsniveau har været yderst tilfredsstillende.

Tillige har Peter flair for at spotte hvilke nye kursustiltag, der kan være brug for. Derfor har vi med glæde lyttet til Peters råd og anbefalinger i forhold til tilrettelæggelse af nye kurser, ligesom mange af Peters egne kurser har været udbudt i vores regi.

Peter fremstår alt i alt som en god leder af voksenrum og voksenrumslæring, desuden har han gode kvalifikationer i forhold til udtænkning af kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger.”
Susanne Friis Uddannelseskonsulent UCSJ

Peter Hartmann er en af det mest originale fortællere jeg kender. Stor humoristisk sans parret med dybde. Sådan kan jeg li det.

Vigga Bro