Konflikthåndteringskurser

Når kommunikationen bliver svær er det ikke altid let at bevare en konstruktiv dialog og et venligt ansigt. Men det kan trænes. Herunder kan i læse mere om mine kurser om konflikthåndtering. Alle kurser skræddersyes så deltagerne får konkrete redskaber til at løse og håndterede de udfordringer de står med. Kurserne herunder er derfor blot et udpluk af tidligere afholdte kurser. Skal du have et kursus til din organisation tilpasses kurser naturligvis til jer. Ring helt uforpligtende tlf. 30292514
Den Vanskelige Samtale
Lyt for at forstå, vis at du forstår, tal så dit budskab er klart.

Du lærer hvordan du bedst muligt udfylder dine roller i samtalen. Ja der står roller i flertal. Ofte er det nemlig nødvendigt at kunne skifte roller for at få budskabet igennem samtidigt med at man bevarer en god relation.
Du er nemlig ofte både budbringer af noget der ikke er rart at høre & hjælperen der gerne vil hjælpe den anden.
Du kan også let få brug for rollen som rammesætter og ordstyrer.

Og så det er dig der beslutter hvem i taler om. Så i hele tiden bliver på egen banehalvdel og respekterer hinandens integritet.

Kurset er gennem mange år afholdt for læger og undervisere.
Dragen i forkontoret 
Hvordan undgår du at blive “Dragen i forkontoret.”
Et kursus til frontpersonalet i din organisation.
Bevar dit gode humør i en hektisk hverdag.
Bevar en god tone når du bliver mødt aggressivt.
Har du ledelsens accept til at sige fra?
Kurset lærer dig at sige klart og venligt JA
Kurset lærer dig at sige klart og venligt NEJ

Kurser er gennem mange år med succes afholdt for sygeplejersker og sekretærer med front desk funktioner.
Når vi ikke har for store konflikter er vi i Trivsel
Det er faktisk ikke så svært 🙂
Vi trives, hvis vi i hverdagen ser glade mennesker.
Vi trives, hvis vi har arbejdsopgaver som vi synes er spændende og som giver os mening.
Og vi trives hvis mængden er opgaver er tilpas.
Det er da let nok …..
Så hvordan hjælper i hinanden med at skabe den bedste trivsel på jeres arbejdsplads?

Lederens  konflikthåndtering
Hvordan sikrer du med din personlig ledelsesstil at både du og madarbejderne trives samtidigt med at i opnår jeres mål?

Hvordan fremstår du  -og hvordan ønsker du at fremstå?

Vi træner din personlige gennemslagskraft i de situationer DU har behov for at træne.

Vi arbejder altså fokuseret og sikrer DIN udvikling 

Vi træner foran hinanden.

Den enkelte for kontinuerlig feedback af mig.

Træningen gentages igen og igen.

Vi træner kropssprog, stemmeføring, øjenkontakt, tempo og supplerer som i idrætsverdenen den konkrete træning med visualiseringsøvelser, hvor deltagerne forestiller sig hvordan virkeligheden udspiller sig når de præsterer bedst muligt.

Kurset er for dig der er klar til at modtage positiv direkte feedback og flere vælger dette kursus som personlig én til én træning.

Hvordan superviserer du andre?
Fortæl om det der virker og det der kan være mere af. Hold igen på det du er kritisk overfor og giv feedback så modtageren kan tage dine forslag til sig og ændre vaner.
Hvor meget kan den du superviserer modtage i dag og hvad må vente til senere?
Kurset er gennem mange år afholdt for undervisningsledere og autitører i sundhedsindustrien.

Når du trygt står foran publikum og ikke bruger din energi og dine tanker på “ER JEG GOD NOK” men i stedet fokuserer al din energi på hvad det er du vil hjælpe publikum med er du nået langt 

Jeg vil på Kommunikations vegne takke for din formidable præstation til vores lærerseminar.
Både oplægget om undervisningsformer og Historien om Tigeren gik rent ind.
Alle var meget begejstrede og særdeles underholdt.
Lisbeth Thorlacius
Studieleder
ROSKILDE UNIVERSITET

Kurser fra 2 timer til 2 uger