Konflikthåndteringskurser

Her mine kurser om personlig kommunikation og konflikthåndtering.

Grundopgaven er at noget skal formidles. Og det skal formidles på en måde, der giver det ønskede resultat.

Er du leder skal du nå virksomhedens mål gennem dine medarbejdere.

Er du sælger skal du sælge.

Er du i HR skal du ballancere mellem virksomhedens mål, CSR og de menneskelige hensyn.

Er du forsker/underviser har du en viden, der skal forstås af andre -og som måske skal ændre deres handlinger? 

Kurserne herunder er et udpluk af tidligere afholdte kurser.

Alle kurser skræddersyes så deltagerne får konkrete redskaber til at løse og håndterede de udfordringer de står med. 

Ring helt uforpligtende tlf. 30292514 

Den Vanskelige Samtale  

Lyt for at forstå, vis at du forstår, tal så dit budskab er klart. Du lærer hvordan du bedst muligt udfylder dine roller i samtalen. Ja der står roller i flertal. Ofte er det nemlig nødvendigt at kunne skifte roller for at få budskabet igennem samtidigt med at man bevarer en god relation.

Du er nemlig ofte både budbringer af noget der ikke er rart at høre & hjælperen der gerne vil hjælpe den anden. Du kan også let få brug for rollen som rammesætter og ordstyrer. Og så det er dig der beslutter hvem i taler om. Så i hele tiden bliver på egen banehalvdel og respekterer hinandens integritet.

Kurset er gennem mange år afholdt for læger og undervisere. 

Hvordan undgår du at blive DRAGEN I FORKONTORET?  

Bevar dit gode humør i en hektisk hverdag. 

Også når du bliver mødt aggressivt.  

Har du ledelsens accept til at sige fra?

Kurset lærer dig at sige klart og venligt JA

Kurset lærer dig at sige klart og venligt NEJ DESVÆRRE

Kurser er gennem mange år med succes afholdt for sygeplejersker med front desk funktioner. 

Trivsel

Hvordan hjælper i hinanden med at skabe den bedste trivsel?

Vi trives, hvis vi i hverdagen ser glade mennesker.

Vi trives, hvis vi har arbejdsopgaver som vi synes er spændende og som giver os mening.

Vi trives hvis mængden er opgaver er tilpas.

Det er da let nok …..

Personlig Gennemslagskraft/Personlig Ledelsesstil 

Hvordan fremstår du nu -og hvordan ønsker du at fremstå?

Vi træner din personlige gennemslagskraft i konkrete øvelser. Kurset kan tilpasses din organisation. Her præsenteres kurset i sin mest effektive men også mest krævende form:

Fokuseret træning

Vi træner foran hinanden den enkeltes udfordringer i hverdagsnære øvelser.

Den enkelte for kontinuerlig feedback af mig.

Træningen gentages igen og igen.

Vi træner kropssprog, stemmeføring, øjenkontakt, tempo og supplerer som i idrætsverdenen den konkrete træning med visualiseringsøvelser, hvor deltagerne forestiller sig hvordan virkeligheden udspiller sig når de præsterer aller bedst. 

Supervision

Hvordan superviserer du andre?

Fortæl om det der virker og det der kan være mere af.

Hvor meget kan den du superviserer modtage i dag?

Kurset er gennem mange år afholdt for undervisningsledere og autitører i sundhedsindustrien.

Når du trygt står foran publikum og ikke bruger din energi og dine tanker på “ER JEG GOD NOK” men i stedet fokuserer al din energi på hvad det er du vil hjælpe publikum med er du nået langt 

Jeg vil på Kommunikations vegne takke for din formidable præstation til vores lærerseminar.
Både oplægget om undervisningsformer og Historien om Tigeren gik rent ind.
Alle var meget begejstrede og særdeles underholdt.
Lisbeth Thorlacius
Studieleder
ROSKILDE UNIVERSITET

Kurser fra 2 timer til 2 uger